Iedere werknemer kan zomaar geconfronteerd worden met een vervelende situatie op het werk. Wanneer vervelende situaties zich steeds herhalen, kan het behoorlijk lastig zijn om nog met plezier naar het werk te gaan. 

Ongewenst gedrag als pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld onder medewerkers komt helaas voor. Schaamte en een gevoel van onveiligheid maakt dat een medewerker, die hiervan lasten ervaart, dit liever niet meldt bij een leidinggevende of directie. Het gevolg kan zijn dat de medewerker zich met psychosociale klachten gaat verzuimen, terwijl je geen idee hebt van de oorzaak.
Dit soort uitval wordt ook wel "uitval door psychosociale arbeidsbelasting" genoemd en kan leiden tot gezondheidsproblemen en zelfs arbeidsongeschiktheid.

Een werkgever heeft de verplichting om een beleid vast te stellen om psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan. Met het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon, kun je als werkgever bijdragen aan een prettige werksfeer en houd je de medewerkers duurzaam inzetbaar. 
 
Vanaf juli 2022 ben ik (ook) gecertificeerd vertrouwenspersoon.
Dat betekent dat ik er ook voor jouw medewerkers kan zijn. Als luisterend oor, als ondersteuning bij het bespreekbaar maken van problemen en als adviseur. Het voordeel van mij als onafhankelijk en extern vertrouwenspersoon is dat het voor medewerkers laagdrempelig is om contact met me op te nemen,
 
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid legt in deze korte video de rol van de vertrouwenspersoon uit.
Check het Arboportaal voor meer info.

Als vertrouwenspersoon ga ik altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers en heb ik een geheimhoudingsplicht.
Met een contract kan hij/zij mij zelf inschakelen zonder tussenkomst van de leidinggevende, dat alleen al geeft vertrouwen en rust. 

Weten wat ik voor jouw organisatie kan betekenen?
 Gun uw werknemer de juiste begeleiding en persoonlijke aandacht! 
Op mijn dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van “Sandra Slager” van toepassing.