Hoe vind je de juiste coach en wat mag je er eigenlijk van verwachten?

Door het enorme aanbod van coaches is het soms lastig te weten bij welke coach je het best terecht kunt voor de vragen of problemen die je hebt. Op dit moment zouden er volgens het NOBCO naar schatting zo’n 40.000 coaches actief zijn. Een belangrijke reden voor de groei is dat ‘coach’ geen beschermde titel is. Deze titel wordt dan ook gebruikt voor vele vormen van begeleiding.

Een professionele coach levert kwaliteit, realiseert duurzame gedragsverandering en heeft bij voorkeur een keurmerk. Het keurmerk bewijst dat er aan strenge eisen is voldaan, zoals opleiding, kwaliteit, ervaring, vaardigheden en niveau. Een coach met een keurmerk blijft zich daarnaast voortdurend professionaliseren, door middel van verder ontwikkelen van kennis, intervisie en zelfreflectie. 

Het keurmerk zorgt daarmee voor kwaliteit en betrouwbaarheid in een wereld, waarin iedereen zich coach mag noemen. Toch zijn er ook professionele coaches die geen keurmerk hebben, maar wel een hoge kwaliteit leveren. Alles staat of valt met de drijfveren, het karakter, de persoonlijkheid en levenservaring van de coach. Daarbij is leven en tonen van zijn/haar persoonlijk leiderschap het voornaamste.

Ik ben een coach gespecialiseerd in persoonlijke ontwikkeling. Daarom zal ik vanaf dit punt het specifiek over dit vakgebied hebben. Er worden meerdere termen gebruikt, denk aan personal of persoonlijke coach, life coach, transformationele coach, preventieve coach of mental coach. De wortels van coaching liggen in de positieve psychologie. Hierbij ligt de nadruk op de mogelijkheden en niet op de onmogelijkheden. 

Coaching bestaat uit een persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie.
In principe zal een goed opgeleide professionele persoonlijke coach ieder veranderproces kunnen begeleiden. Een coach kan zich ook specialiseren in het behandelen van directe klachten. Denk hierbij aan stress, een burn-out of relatieproblemen.

Coaching is puur maatwerk, inzichten en oplossingen zijn voor iedereen anders. Een coach is opgeleid om goed te luisteren, te observeren en plan van aanpak af te stemmen op de individuele behoeften en wensen van de coachee (gecoachte).


Het gewenste resultaat is een blijvende gedrags- en/of gedachtenverandering, waarmee er weer balans is in het leven van de coachee. Om dat te bereiken kan de coach gebruik maken van modellen, methodieken en technieken uit verschillende disciplines, zoals de psychologie, psychotherapie en pedagogiek. Centraal staat daarbij altijd de juiste vraagstelling. Een goede vraag komt op het juiste moment en doet je nadenken. 
Een goede coach durft op een respectvolle manier te confronteren en zal met de juiste vragen snel tot de kern van het probleem komen. Vaak wordt er terug gegaan naar het moment waar een bepaald gedrag of gedachten is ontstaan.
Deze verkregen inzichten worden vervolgens gebruikt om de verandering te realiseren. Je zou een coach voor persoonlijke ontwikkeling kunnen zien als een persoonlijke begeleider én psycholoog (zonder wetenschappelijke achtergrond) in één.

Een voorwaarde voor een succesvolle coachtraject is dat de coachee een goed gevoel heeft over de coach. Een basis van vertrouwen is daarbij erg belangrijk. Het kennismakingsgesprek is het uitgelezen moment om uit te zoeken of de coach diegene is die past bij jou. Maar ook de coach moet een klik voelen. In sommige gevallen kun je worden door verwezen naar een collega.
We zijn nooit klaar met ons te ontwikkelen, de coach is de meest aangewezen persoon voor begeleiding daarbij.