Veel vragen gaan over de kosten. De waarde van coaching voor jou is moeilijk in een bedrag uit te drukken, maar stel je eens voor dat je van jouw klachten af bent en je veel lekkerder in je vel zit!

Een vergelijking: Een aantal weken heerlijk op vakantie is veelal duurder dan een coachtraject. Vakantie heeft een fantastisch effect…echter wanneer dingen weer gaan zoals ze gaan, is de kracht van een paar weken rust in een andere omgeving, snel verdwenen.

Als je investeert in je persoonlijke ontwikkeling, kun je er vanuit gaan dat die kracht duurzaam is!


Zijn er mogelijkheden voor vergoeding van coachingskosten?

Ja die zijn er! Het is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Heb je een werkgever?

Veel bedrijven hebben een opleidingsbudget gereserveerd voor persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van de werknemers. Veel werknemers hebben ook een persoonlijk opleidingsbudget. Overleg met jouw leidinggevende of werkgever of je jouw budget voor een professioneel coachtraject kunt inzetten. De kans is groot dat dat kan en/of jouw werkgever de kosten volledig of gedeeltelijk op zich neemt.

Wanneer je coaching in wilt zetten voor burn-out preventie, bij langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject neem dan contact op met Arbodienst van het bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Vraag het gerust even na.

Wees gerust! Wanneer de betaling via de werkgever gaat, blijft alle inhoudelijke informatie over het traject tussen ons! Altijd!

Ben je een ondernemer of ZZP-er?

Veel arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vergoeden (gedeeltelijk of geheel) de kosten van een burn-out coachtraject. Dit is voor de verzekering namelijk stukken voordeliger dan het uitbetalen van een langdurig verzuim.
Een zakelijk coachingstraject is aftrekbaar voor de IB en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen bij de Belastingdienst. Laat je hierover informeren door jouw accountant of belastingconsulent.

Heb je een PGB? Een uitkering?

Informeer bij jouw contactpersoon en leg uit welke bijdrage coaching voor jou zou kunnen betekenen bij herstel van jouw klachten en/of persoonlijke ontwikkeling. Verwijs naar mijn website. Wellicht is er een mogelijkheid dat de kosten geheel of gedeeltelijk worden vergoed.

En hoe zit het met de zorgverzekering?

Coaching behoort niet tot het basispakket en wordt niet vergoed door ziektekostenverzekeraars. Bij sommige ziektekostenverzekeraars is er wel een mogelijkheid voor gedeeltelijke vergoeding in het aanvullende pakket. Informeer bij jouw ziektekostenverzekeraar naar de mogelijkheden.

Is er een garantie dat ik van mijn klachten afkom?

Nee, hoe vervelend ook...ik kan geen garantie geven!
Het streven is natuurlijk wel altijd om het coachdoel te behalen. Ik begeleid jou voor de 100% daar naartoe, echter jíj (met jouw inzet en jouw persoonlijkheid) bepaalt het resultaat. 
Het meest succesvol is daarom om elkaar regelmatig (in het begin wekelijks) te zien, regelmatig te evalueren en dat je eventuele opdrachten maakt.