...en dan burn-out...(3/3)

Vervolg van: Symptomen van een naderende burn-out

Wanneer de symptomen worden genegeerd raakt men burn-out. Het lichaam heeft lang duidelijke signalen uitgezonden, soms maanden, soms jaren en is uitgeput. Lichamelijk en geestelijk is men niet meer in staat te functioneren. 


Zo lijkt het of men van de één op andere dag letterlijk instort en gedwongen wordt helemaal niets meer te doen. Voor iedereen ziet deze periode er anders uit. De zwaarte, maar ook de lengte. De één voelt zich na een maand rust, goed genoeg om zichzelf weer op te bouwen, de ander kan dat pas met een jaar.
Belangrijk is acceptatie dat dit is gebeurd en dat men met zichzelf én de burn-out aan de slag gaat. 

Het is erg dat het zo ver heeft kunnen komen, maar het is ook ergens goed voor. Bij goede begeleiding kan men zichzelf opnieuw uitvinden. In de meeste gevallen komt men sterker én wijzer uit een burn-out. Begeleiding daarom in deze periode is noodzakelijk.

Door de enorme uitputting is men nog niet in staat om direct constructief aan de slag te gaan met een coach. Zodra er weer meer energie is, kan daarmee begonnen worden.
Een traject bij een psycholoog kan prima samenlopen met een coachtraject, mits er duidelijk is wie waarin begeleidt.

Burn-out leidt tot een zoektocht naar wie men eigenlijk is. Men krijgt inzichten in eigen gedrag en gedachten. Wat heeft gemaakt dat het zover heeft kunnen komen? Door een burn-out wordt men zich erg bewust van energievreters. Veel mensen zullen na een goed herstel van een burn-out in staat zijn keuzes te maken die ze eerder niet aandurfden.

Na een burn-out, bij herstel van werkzaamheden en het oppikken van de dagelijkse gang van zaken is begeleiding nog steeds wenselijk. Men heeft een zware les gehad, maar in de loop van de jaren zijn ineffectief en disfunctioneel gedrag en gedachten zo diep ingesleten, dat het makkelijk is om weer in oude patronen te vervallen. Het komt helaas vaak voor dat, zonder goede begeleiding, een burn-out zich herhaalt. Het enige voordeel is dat men de signalen veel sneller herkent en waarschijnlijk ook sneller actie onderneemt.


"Over burn-out, de symptomen en dan burn-out" bevat veel informatie uit mijn eigen ervaring. Na mijn burn-out heb ik door coaching waardevolle inzichten gekregen in mijn eigen ineffectief en disfunctioneel gedrag en gedachten. Hierdoor heb ik een tweede burn-out kunnen voorkomen en uiteindelijk een carrièreswitch durven maken.
Als ervaringsdeskundige en professional wil ik graag anderen helpen zichzelf opnieuw uit te vinden. Want ik ben er van overtuigd, dat we allemaal onze talenten hebben en gelukkig kunnen zijn bij de dingen die we vanuit onszelf doen.

Ik ben nu een burn-out coach en kan mensen voor, tijdens en na een burn-out begeleiden. Tijdens een kennismakingsgesprek zouden we samen kunnen kijken hoe een coachtraject er voor jou uit kan zien.