De kracht van actie bij burn-out

De cijfers liegen er niet om: 21% van ziekteverzuim bij het MKB duurt langer dan 6 weken! Van dit langdurig verzuim valt 34% onder psychische klachten zoals o.a. stress en burn-out.

Werknemers die door psychische klachten verzuimen gaan gemiddeld met 242 dagen weer aan het werk (dat wil overigens niet zeggen dat ze tegen die tijd ook weer 100% beter zijn). Helaas blijkt dat 25% van de mensen die een burn-out hebben, zich ná 340 dagen ziekteverzuim nog niet terug zijn op de werkvloer.

Als je er vanuit gaat dat één verzuimdag gemiddeld € 250 kost, kun je een rekensommetje maken wat een MKB-er bij een gemiddelde langdurig verzuim (242 dagen) € 60.500 kwijt is*. Het bedrag is niet een vastgesteld gegeven, maar het geeft een richting. Er wordt rekening gehouden dat het gemiddelde waarschijnlijk veel hoger zal liggen.

Wat moeilijk is geld uit te drukken is, zijn de lasten op de werkomgeving van diegene die uitvalt. Denk aan het toenemen van werkdruk bij collega’s, omdat men taken die blijven liggen erbij komen. Maar ook het inwerken van een eventuele ziektevervanger. Dan hebben we het nog niet over het persoonlijk leed van diegene die thuis zit.

Laten we het daar eens over hebben!

Want wat maakt dat nu dat 25% van de mensen met een burn-out zich na 340 ziektedagen nog niet beter heeft kunnen melden?
 Dat heeft met een aantal factoren te maken:
 • Doorgaans zal iemand met een burn-out als eerste naar de huisarts gaan. Wanneer er een vermoeden is van overspannenheid of misschien een burn-out, zal de patiënt worden verwezen naar de praktijkondersteuner GGZ. Deze zal wat testen doen voor meer zekerheid en activerende interventies doen.
  Wat fijn is dat je bij een POH GGZ vrijwel direct terecht kunt en in ieder geval regelmatig aan herstel kunt beginnen. Wanneer de burn-out zwaarder en dieper zit, zal de POH GGZ je doorverwijzen naar een psycholoog.
  Op dit moment staan er 90.000 mensen op een wachtlijst voor hulp bij een psycholoog. De wachttijd voordat je geholpen kunt worden, loopt op van 133 dagen tot wel meer dan 210 dagen!

 • Na begeleiding van POH GGZ zit de werknemer dus thuis te wachten. Intussen zijn afspraken met de bedrijfsarts gestart. Vaak wordt het advies gegeven om even afstand van het werk te nemen. Dat is ook prima, míts er in die tijd adequate begeleiding is om verergering van de klachten te voorkomen.
  Want wat blijkt: niets doen, is niet de manier van een gezond en duurzaam herstel van burn-out! Er ontstaat een afstand tussen de burn-outer en het werk, waardoor de stap om weer te beginnen steeds groter wordt. Er wordt een gevoel van “in een isolement zitten” ervaren. Het ontwikkelen van angsten en depressie komen vaak voor bij langdurig thuiszitten zonder begeleiding.

 • Intussen is de werkgever het contact met de werknemer kwijt. De situatie is zo dat alles rondom het verzuim en het beter worden in de privésfeer ligt. De psycholoog valt onder de zorgverzekering van de werknemer en de werkgever heeft geen invloed op de wachttijd.
  De werkgever heeft veel vragen en is afhankelijk van wat de bedrijfsarts en werknemer deelt.
  Door de afstand zijn de eerste contacten tussen werkgever en werknemer soms lastig. Er is ruis ontstaan. Vaak ontstaat er een gevoel van conflict aan beide kanten, waardoor het fijner voelt om een mediator in te schakelen. Re-integratie wordt hierdoor lastiger en voordat je het weet ga je uit elkaar.
Het verhaal eindigt niet goed. Het verhaal is echter wel heel herkenbaar voor heel veel mensen die ik de laatste vier jaar over burn-out gesproken heb. Mensen die er nog middenin zaten en mensen die hersteld waren.

Het kan echt anders!!
Daarvoor is actie vanuit de werkgever gewenst.

Als werkgever kun je namelijk het langdurig verzuim door burn-out verkorten. Heel eenvoudig door niet af te wachten tot een zieke werknemer eindelijk bij een psycholoog terecht kan. Hoe sneller iemand met een burn-out wordt begeleidt, hoe beter de schade wordt beperkt. Daarnaast is het de vraag of iemand met een energiestoornis bij de psycholoog op de juiste plek zit (ook al zal CGT helpen bij het herkennen van valkuilen en het voorkomen van opnieuw over grenzen gaan). Als werkgever kost die begeleiding niets, echter heb je geen idee of de begeleiding aanslaat.

Wanneer duidelijk is dat de werknemer een burn-out (via huisarts en POH GGZ) heeft, zou je hem of haar begeleiding door een burn-out coach kunnen aanbieden. Dat is soms lastig. Als werkgever mag je niet vragen wat de werknemer mankeert en misschien staat de werknemer helemaal niet open voor bemoeienis vanuit het werk (in de ogen van de zieke dé oorzaak).

Toch is het moedig om het wel te doen!
Je laat de werknemer zien dat je aandacht hebt voor de situatie en gunt hem of haar het beste. Je bent in verbinding! Je krijgt meer duidelijkheid over het herstelproces (je weet tenslotte dat er aan gewerkt wordt). De burn-outer krijgt aandacht, gaat direct aan de slag met energieherstel, bewustwording, persoonlijke ontwikkeling en voelt de verbinding met het werk.

Garantie dat iemand binnen no-time weer op de werkvloer is, is er natuurlijk niet. Dat hoeft ook niet. Het allerbelangrijkste is dat je een gezonde werknemer terug krijgt die bewuste keuzes maakt.
Dit is echt een win-win situatie, veel gedoe en leed kan zo bespaard blijven.
Ja…het is een investering die je niet hoeft te doen wanneer je achterover leunt en afwacht. Aan de andere kant zal bij snelle interventie de werknemer sneller een gedeelte van het werk kunnen hervatten. Het dat geeft een enorme besparing op de verzuimkosten.

En nu waarom dit pleidooi?
Naast coaching op persoonlijke ontwikkeling, richt ik me specifiek om mensen die een burn-out hebben of hebben gehad en mensen die hoogsensitief zijn. Ik ben ervaringsdeskundige, als coach post-HBO geschoold, HSP begeleider en aangesloten bij de enige Nederlandse Beroepsorganisatie voor coaches (NOBCO).

Ik kan veel betekenen voor werknemers** met een burn-out! Ik pak de ziekte holistisch aan, dus lichaam én geest. Ik zet zowel westerse- als oosterse (coach)technieken en aanpakken in. Alles wat ik doe is maatwerk, heel eenvoudig omdat geen één persoon hetzelfde is.|

De eerste stap is werken aan herstel van energie door beweging. Wanneer nodig bezoek ik de medewerker thuis of pik ik hem/haar op. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan acceptatie. Wanneer dat stabiel is, gaan we starten met de persoonlijke ontwikkeling. Inzichten waardoor men een burn-out heeft gekregen, ontstaan. Ik help om veranderingen door te voeren en een gezonde balans te vinden.
Burn-out coaching is maatwerk, ieder persoon leert en ervaart anders. Het eigen proces staat centraal. Gemiddeld duurt een coach traject tussen de 6 tot 12 maanden. De start is altijd wekelijks (soms 2 x per week), naarmate het traject duurt zijn er minder sessies per maand.

Het resultaat is dat een medewerker lekkerder in zijn/haar vel zit, zich energiek voelt, krachtige keuzes kan maken en weer balans ervaart.

Het is inmiddels een heel verhaal geworden. Hopelijk maakt het duidelijk wat de winst is, wanneer bij het geval van verzuim door burn-out, zo snel mogelijk coaching in wordt gezet.
* bij ziektevervanging met een verzuimverzekering met loondoorbetaling. Zonder verzekering is het bijna het dubbele.
** behalve werknemers begeleid ik een ieder ander die burn-out heeft. Van studenten tot ondernemers.


Bronnen:
ArboNedNRCTNONederlandseZorgautoriteit (NZa) en (misschien wel het meest belangrijke) de ervaringen van coachees en andere mensen die ik de afgelopen 4 jaar gesproken heb over de burn-out die ze hebben gehad.

woensdag 4 juni 2019