Bij ziekte zijn zowel u, de werkgever, als de zieke werknemer gebaat bij snel en duurzaam herstel.
Uit onderzoek blijkt dat met name bij een burn-out, snelle en doelgerichte begeleiding het verschil kan maken in de duur en de kosten van het ziekteverzuim.

Doorgaans is een werknemer met burn-out het overzicht kwijt en mist de energie om zelf op zoek te gaan naar de juiste begeleiding. U, als werkgever, kunt hierin een verschil maken.

Wellicht is het voor u onduidelijk hoe lang het verzuim gaat duren, waardoor een investering in een burn-out traject voorbarig lijkt. Echter doet u er altijd goed aan om uw werknemer zo spoedig mogelijk de juiste begeleiding, aandacht en persoonlijke ontwikkeling te gunnen. Daarbij kan ik u ontlasten. Voorkom zo een zeer langdurig en terugkerend verzuim, want dat is goed voor uw werknemer, zijn/haar collega's, maar vooral ook goed voor uw onderneming.

Een burn-out traject is een enorm waardevolle persoonlijke opleiding die een blijvende positieve verandering te weeg brengt. Deze start tijdens het verzuim en gaat, voor een duurzaam resultaat, een periode verder wanneer het werk weer hervat wordt.

Een speciale burn-out begeleider, zoals ik, weet wat er in bepaalde fases van de ziekte nodig is. Burn-out coachen is puur maatwerk! De mate van burn-out, de persoonlijkheid, de vitaliteit, zijn zaken die invloed hebben op de begeleiding op herstel.

Hoe?

Na kennismaking met uw medewerker zal een op maat traject aangeboden worden. Ik werk eclectisch, intuïtief en zet zowel Oosterse als Westerse (coach)technieken in, waarbij aandacht wordt gegeven aan lichaam én geest.

Doorgaans start het traject vrij intensief met 1 á 2 sessies per week en zal in de loop van de tijd terug gebracht worden op eens in de 2 weken. De start staat vooral in het teken van energieherstel. Gemiddeld duurt een traject 4 tot 6 maanden. Wanneer de gezondheidstoestand van uw werknemer het toelaat, zou er in die tijd ook met re-integratie gestart kunnen worden. Voor de medewerker is gedeeltelijke herstart van het werk waardevol om gevoel, patronen, gedachten en gedrag te leren herkennen.

U bent gebaat bij spoedig en duurzaam herstel en kunt met inzet van coaching hoge ziektekosten besparen.

De werknemer staat centraal!
Vooral tussen hem/haar en mij is de klik belangrijk, daar is de persoonlijke kennismaking voor. Toch is het voor u, als werkgever, ook prettig om met mij kennis te maken. Voor algemene kennismaking kunt u contact met me opnemen, ongetwijfeld kan ik meer voor uw organisatie betekenen. Mijn nummer is 06 24 15 38 82

Wanneer uw medewerker, na het kennismakingsgesprek met mij, besloten heeft dat ik hem of haar mag begeleiden, ontvangt u van mij een voorstel.
Zie hier mijn zakelijke tarieven of contact me om het document per mail te ontvangen.


Meer informatie over mij persoonlijk vind u hier.
Ik ben ervaringsdeskundige, post-HBO opgeleid tot coach, NOBCO gecertificeerd en gecertificeerd HSP begeleider. Op dit moment volg ik een Medische én Psychosociale Basisopleiding ter aanvulling.