10 Tips voor een gezonde werkcultuur

10 Tips voor een gezonde werkcultuur: zo creëer je een ontspannen sfeer

Een gezonde werkcultuur is goud waard: het zorgt voor een ontspannen en productieve sfeer op de werkvloer. Goed leiderschap speelt daarin een belangrijke rol. Als manager, teamleider of directeur heb je daarvoor diverse mogelijkheden.

Het klinkt zo gemakkelijk, een gezonde werkcultuur creëren. Zolang iedereen maar graag zijn werk doet, toch?

In zekere zin is dat zo, maar als leidinggevende zul je daarin een actieve rol moeten spelen. Je zult daarin ook je verantwoordelijkheid moeten nemen.

Hoe dat kan, leg ik je in deze post uit. 

Wat is een gezonde werkcultuur?

Voordat ik je de ins en outs vertel over een gezonde werkcultuur is het goed eerst te bepalen wat dat dan is.

Een gezonde werkcultuur is een werkomgeving waarin iedereen zich gewaardeerd, veilig en op z'n gemak voelt. Open communicatie, gelijkwaardigheid en wederzijds respect zijn standaard en medewerkers krijgen kansen om zich professioneel te ontwikkelen binnen een ondersteunend en stimulerend kader.

Wat meer inzoomend op de details kun je eraan toevoegen dat medewerkers ook zichzelf moeten kunnen zijn in jouw aanwezigheid als leidinggevende. Als dat het geval is, is het een impliciet teken dat de openheid op de werkvloer voelbaar is.

Bij een gezonde werkcultuur hoort ook dat medewerkers duidelijkheid hebben over hun taken en verantwoordelijkheden. Opdrachten zijn concreet in plaats van uitgesproken in vage taal.

Daarnaast is er sprake van open gesprekken met leidinggevenden en worden medewerkers gehoord. Laat ze een gevoel van autonomie ervaren, geef ze vrijheid in hoe ze hun werk doen.

Hoe herken je een suboptimale werkcultuur?

Een gezonde werkcultuur is de ideale situatie. Maar veel bedrijven voldoen hier helaas niet aan. Hoe kun je herkennen of dit bij jouw bedrijf het geval is?

Simpel: als mensen niet meer eerlijk durven zeggen wat er aan de hand is. Als er een roddelcultuur ontstaat, of dat je als manager het gevoel krijgt dat er iets niet klopt.

Vaak uit zich dat in sceptisch personeel en negativiteit op de werkvloer.  

Een andere goede indicatie (en vaak als gevolg van het voorgaande) is dat er sprake is van een toename in kortdurend verzuim.

Desastreus is het als mensen snel ontslag nemen. Dat is een duidelijk en serieus teken dat de werkcultuur in je bedrijf ongezond is.  

10 tips voor een gezonde werkcultuur

Hieronder heb ik tien tips opgesomd die je als leidinggevende kunnen helpen een gezonde werkcultuur te creëren.

1. Zorg voor een effectieve leiderschapsstijl

Elke leidinggevende streeft naar een gezonde werkcultuur. Daarin speelt een effectieve leiderschapsstijl een belangrijke rol.

Maar wat is dat dan, effectief leidinggeven? 

Het begint bij een leidinggevende die aan zichzelf werkt, gezond leeft, lekker in zijn of haar vel zit. Kortom: een persoon die een gezonde lifestyle heeft.

Dat is dan nog maar het begin . Want daarnaast is het belangrijk dat je leiderschap mensgericht is. Dat wil zeggen dat je naar je medewerkers kijkt in plaats van naar het product dat je maakt.

Doe je dat goed, dan zorg je ervoor dat je medewerkers floreren. Hoe beter jij je medewerkers kent, hoe beter je ze op hun plek kunt zetten, en des te beter het is voor het bedrijf.

Mensenkennis speelt hierin een belangrijke rol. Die heb je nodig om het beste uit je medewerkers te halen.

Daar hoort ook bij dat je niet-populaire maateregelen durft te nemen. Er bestaat namelijk ook zoiets als té mensgericht leidinggeven. Dan ga je conflicten en moeilijke maatregelen uit de weg terwijl het bedrijf en/of de werkvloer behoefte heeft aan daadkracht.

Floreert je medewerker wel, en floreren je medewerkers met elkaar? Durf eerlijk en open te vertellen dat iemand niet op de juiste plek zit.

Durf dus feedback te geven als iets niet gaat zoals het zou moeten. Open communiceren is hierbij het toverwoord.

2. Verbeter communicatie op de werkvloer

Communicatie op de werkvloer verbeteren begint bij zelf het goede voorbeeld geven. Dat klinkt misschien cliché, maar het is niet zo gemakkelijk als het lijkt.

Want medewerkers verwachten van jou als leidinggevende dat je het goede voorbeeld geeft als het over minder positieve zaken gaat. Vul dus niet in voor een ander, deel dingen met elkaar en vermijd dat informatie via-via (Facebook etc.) tot je komt. Dat werkt roddel in de hand en wordt al gauw naar.

Om daartoe te komen, is het volgende belangrijk:

1.       Bevorder open en eerlijke communicatie;

2.       Luister naar je medewerkers, houd daarvoor geregeld 1-op-1-gesprekken om te weten wat er speelt;

3.       Geef feedback op het functioneren (ook als het niet goed gaat, en geef complimenten).

Onthoud daarbij één ding: word vooral geen maatjes. Jouw rol is leidinggeven. Je hebt gelijkwaardigheid als mens, maar je hebt op de werkvloer een andere rol.

3. Zorg voor een goede balans tussen werk en privé

Voor een gezonde werkcultuur is het belangrijk dat je als leidinggevende erop toeziet dat je medewerkers een goede balans tussen werk en privé handhaven. Die kun je op een aantal manieren realiseren.

Flexibele werkuren

Eén van de manieren die je medewerkers in staat stelt om een goede balans tussen werk en privé te creëren, is het faciliteren van flexibele werkuren. Daarvoor is het belangrijk dat je medewerkers jou als leidinggevende én elkaar vertrouwen.

Want medewerkers blijken flexibele werkuren bij veel bedrijven vaak niet zo te ervaren. Iemand die eerder begint en daarom vroeger dan gebruikelijk naar huis gaat, wordt al gauw raar gevonden.

Bevorder gezonde pauzes en vakanties

Bevorder gezonde pauzes. Zorg ervoor dat je medewerkers een rondje (kunnen) maken, dat ze gezond eten en de computer en telefoon tijden de pauze even laten voor wat ze zijn.

Daar kun je in je bedrijf best veel aan doen. Door zelf het goede voorbeeld te geven bijvoorbeeld. Houd privé privé en stuur niet om 19.00 uur nog even een e-mail. Gebruik liever uitgesteld verzenden zodat die e-mail alleen tijdens werktijden aankomt.

Beperk overuren

In het kader van een goede werk-privé-balans is het als leidinggevende belangrijk dat je overuren onder je medewerkers beperkt. Voor de uren dat er toch wordt overgewerkt, is het essentieel dat je medewerkers die tijd kunnen compenseren in plaats van dat ze die uren opsparen.

De overgewerkte uren omzetten in geld is niet oké, want dat betekent dat iemand veel meer uren heeft gemaakt dan nodig. Dan is er veel minder ruimte voor ontspanning en privé.

4. Doe niet moeilijk over thuiswerken

Vertrouw op mensen die thuiswerken. Het gaat niet over het aantal uren dat ze maken, maar het werk dat ze verzetten. Mensen die thuiswerken werken ook vaak ’s avonds nog even door. Thuis kunnen ze zich vaak beter concentreren dan in een kantoortuin.

5. Werk aan je team

Voor een goede werkcultuur zijn teambuildingactiviteiten belangrijker dan je misschien wel denkt. Tijdens dit soort activiteiten leren medewerkers elkaar professionele kwaliteiten beter kennen.

Plan bijvoorbeeld één keer in de drie maanden een activiteit van een dag. Laat een extern persoon je bedrijf bezoeken voor zo’n activiteit, zoals een combi waarbij het team elkaar beter leert kennis en de medewerkers samen op een luchtige manier werken aan strategieën, werkgeluk en vitaliteit. Je kunt zoveel leuke activiteiten bedenken. De meest waardevolle zijn activiteiten die ook verweven zijn met de organisatie.

6. Zorg voor goed conflictbeheer en een goede conflictoplossing

Conflicten zijn dodelijk voor een gezonde werkcultuur. Daarom is het essentieel dat je de verhoudingen op de werkvloer goed in de gaten houdt. Open communicatie helpt je ervoor te zorgen dat je het in de smiezen hebt als het niet lekker loopt.

Mocht er een conflict zijn ontstaan dat je als leidinggevende niet kunt oplossen, of je bent zélf de oorzaak van het probleem, zorg dan voor een mediator. Dat stelt je in staat op gelijkwaardig niveau te bespreken wat er aan de hand is en het conflict bij de kern aan te pakken.

In veel gevallen zul je merken dat er niks ernstigs aan de hand is en dat het conflict op een misverstand is gebaseerd.

Als het conflict jezelf betreft, vat het dan vooral niet als persoonlijk falen op. Datzelfde geldt ook als je er als leidinggevende niet in slaagt een conflict tussen medewerkers op te lossen. Er zijn professionals voor om dit soort zaken op te lossen.

7. Vergroot de werknemersbetrokkenheid

Een andere goede manier om een gezonde werkcultuur te creëren, is ervoor te zorgen dat mensen zich gehoord voelen. Laat medewerkers hun ideeën uitvoeren. Nodig ze uit mee te denken en geef ze de credits ervoor.

Zo toon je dat je medewerkers daadwerkelijk als mens ziet.

8. Toon erkenning en waardering

Geef je medewerkers de erkenning en waardering die ze verdienen. Laat ze dus weten dat ze een waardevolle bijdragen leveren aan de organisatie. Dat kan eenvoudig door ze af en toe een compliment te geven bijvoorbeeld.

Een andere mooie manier om die erkenning en waardering te geven, is persoonlijke cadeaus geven in plaats van voor iedereen hetzelfde cadeau. Waardering en aandacht geven gaan samen.

9. Stimuleer persoonlijke groei

Door een opleiding te geven, creëer je waardering bij je medewerkers. Dat zorgt vanzelfsprekend voor een gezonde werkcultuur.

Persoonlijke groei kun je door de bank genomen op twee manieren faciliteren:

·         Bied mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling;

·         Bevorder loopbaanontwikkeling.

Praat erover met je medewerkers. Stimuleer ze een opleiding te volgen en bespreek met ze hoe ze hun toekomst binnen je bedrijf of organisatie zien. En vooral ook: hoe ze daar kunnen komen en op welke termijn.

10. Zorg voor een veilige werksfeer

Als je alles wat hierboven beschreven staat in de praktijk hebt gebracht, dan zou dat moeten leiden tot een veilige werksfeer.

Ben je daarin geslaagd dan weet je dat je een gezonde werkcultuur hebt gecreëerd. Beide versterken elkaar.

Wil je weten hoe ik jouw bedrijf of organisatie kan ondersteunen bij het creëren van een gezonde werkcultuur, neem dan contact met me op!

woensdag 6 december 2023

Lees deze blogs voor nog meer tips om het beste uit het werk te halen